Záchovná stomatologie

Objednejte se
Úvod Služby Záchovná stomatologie
  • Estetické a zároveň funkční a trvalé ošetření
  • Fotokompozitní, skloionomerní výplně
  • Maximální zachování zdravých zubních tkání
  • Šetrný přístup

 

Léčba kazu

Kaz je ložisko rozpadlé zubní tkáně a bakterií. Bez ošetření se poškození zubu zvětšuje a může vést až k poškození nervu, což může být velice bolestivé. Naší snahou je objevit zubní kaz již v raném stadiu a ošetřit ho výplní, která je estetická, funkční a zabrání další destrukci zubu a bolesti.

Výplně nahrazují část zubu odstraněnou při vrtání. K výběru materiálu je nezbytné zhodnotit rozsah defektu, umístění výplně, stupeň kazivosti, úroveň hygieny a zároveň splnit požadavky pacienta.

Abychom našli i malé počínající kazy, zhotovujeme rentgenové snímky, na kterých jsou patrné i defekty vizuálně neviditelné, tím předcházíme nutnosti větších zásahů a komplikacím při ošetření.

Typy výplní:

  • kompozitní (bílá) výplň
  • skloionomerní výplň

Kompozitní výplň (bílá výplň)

Materiál, který se může užívat v celém úseku chrupu. Je vysoce estetickou variantou ošetření, vzhledově téměř nerozeznatelnou od přirozeného zubu.

Při zhotovení stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje velice silná vazba materiálu k zubu (adhezivní systém fixace).

Kompozitní výplň zub zpevní (sváže), a proto je vhodná i u rozsáhlejších defektů, zejména u zubů s oslabenou stěnou.

Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, je zapotřebí vrstvit kompozitní materiál ve velmi tenké vrstvě a osvěcovat každou vrstvu zvlášť polymerační lampou. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné.

Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta.

Skloinomerní výplň

Je výborným materiálem pro defekty spíše menšího rozsahu, jelikož menší mechanické vlastnosti nedosahují tvrdosti amalgámu a kompozitního materiálu. Avšak vazba mezi skloionomerní výplní a zubní tkání je jedna z nejlepších, které je v současnosti možno docílit. Materiál navíc ošetřuje své okolí pomocí uvolňování fluoridových iontů, které remineralizují odvápněné tvrdé zubní tkáně, působí tedy léčebně.

Je nutné si uvědomit, že výplň je pouze materiál, který nenahradí vlastní zubní tkáň zcela plnohodnotně. Na trvanlivost jakéhokoliv ošetření v dutině ústní má vliv mnoho aspektů (kazivost, domácí péče, kvalita sliny, zlozvyky, postavení zubů a čelistí vůči sobě, složení bakterií v ústech, apod.), proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat stav všech typů ošetření (funkčnost, vzhled) a při selhávání volit další postup.

 

Senovážné nám. 22
110 00 Praha 1
GPS: 50°05'7.2238" 14°25'56.1046"
Navigovat z místa
Po: 07:30 – 16:00
Út: 13:00 – 19:00
St: 07:30 – 16:00
Čt: 13:00 – 19:00
Pá: 08:00 – 14:00